Pavel Novák, agentura Pavel Novák

Chtěl bych Vám všem poděkovat za podporu, která mi umožňuje pro děti pořádat i motivační soutěže. Bez Vaší pomoci by to nešlo a nedosahovalo by to úrovně, kam to rok od roku posouváme. Investované prostředky posouvám dál mezi děti, které si to zaslouží. Nám totiž www.nadetechzalezi.cz.

MikrotradingAdmin