Mikro Trading a.s.
691 45 Podivín 991
Společnost je zapsaná v obchodní rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4075

Dovolujeme si informovat naše zákazníky (spotřebitele) ve smyslu ust. §14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění, že orgánem, jenž je oprávněn mimosoudně řešit případné spotřebitelské spory vycházející z našeho smluvního vztahu, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (www.coi.cz).

Prohlášení o shodě naleznete na tomto odkazu.